Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa, aglomeracje od 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko. Działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa. Nr naboru FEPK.02.06-IZ.00-002/23, RP Podkarpackiego.

Nabór prowadzony jest dla projektów z zakresu:

  1. Roboty budowlane, instalacyjne lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury oczyszczania ścieków – projekty w obrębie aglomeracji z przedziału od 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców), wymagające dostosowania do wymogów Dyrektywy Ściekowej, w tym przygotowanie osadów ściekowych do ostatecznego zagospodarowania.
  2. Roboty budowlane, instalacyjne lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury kanalizacji ściekowej – projekty w obrębie aglomeracji z przedziału od 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców), wymagające dostosowania do wymogów Dyrektywy Ściekowej.

 Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są:

  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Nabór wniosków trwa do 05.09.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top