Aktualności

ARTYKUŁY

Planowanie przestrzenne a koszty usług publicznych

Planowanie przestrzenne odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu kosztów świadczenia usług publicznych...

Otwórz drzwi do rozwoju

Samorządy pełnią kluczową rolę w zapewnianiu różnorodnych usług i rozwoju społeczno-gospodarczego na...

Trendy generują wyzwania dla społeczności lokalnych

Żyjemy w dynamicznych czasach, w których trendy i nowe zjawiska często wpływają na nasze życie...

Ścieżka kariery w oparciu o umiejętności

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, umiejętności stają się kluczowym czynnikiem sukcesu...

Ład przestrzenny a efektywność świadczenia usług publicznych

Efektywne świadczenie usług publicznych o charakterze infrastrukturalnym wymaga odpowiedniego...

Niektóre wyzwania zrównoważonego rozwoju dla samorządów

Warto zwrócić uwagę na kilka istotnych wyzwań, przed którymi stoją dzisiejsze samorządy w kontekście...

INFORMACJE

Ruszył nabór na zazielenienie miast

Ruszył nabór w ramach Instrumentu Zielonej Transformacji Miast. Samorządy będą mogły sięgnąć po...

Pierwsza edycja programu mSilnia

Rozpoczęła się pierwsza edycja programu mSilnia, który po 10 latach zastąpił program grantowy...

Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy

Nabór E.1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy), Krajowy Plan Odbudowy. Wsparcie...

Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT

Nabór wniosków nr FEWP.07.04-IZ.00-001/24 w ramach Działania 07.04 Wspieranie instrumentów...

Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Priorytetu V Fundusze...

Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2024

Szkoły i instytucje kultury z województwa mazowieckiego mogą zgłaszać się do konkursu...

Czy chcesz zapytać?

Jesteśmy gotowi udzielić jasnych i profesjonalnych odpowiedzi, dostarczyć wszelkie niezbędne informacje i pomóc rozwiązać każdą wątpliwość.

Scroll to Top