Ochrona przyrody i klimatu

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku. Działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu. Nabór nr: FEDS.02.07-IZ.00-006/23.

Dofinansowanie można otrzymać na: Opracowanie i aktualizacja dokumentów planistycznych tj. planów ochrony, zadań ochronnych, planów zadań ochronnych – dla obszarów chronionych – zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (typ projektu 2.7.B).

Wnioskodawcy: Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska.

Nabór wniosków trwa do 03.07.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top