Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.03.02-IZ.00-002/23 Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy, (typ projektu 5) Wsparcie systemów doradztwa sprzyjających osiągnięciu neutralności klimatycznej, Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Dofinansowanie można otrzymać na: Wsparcie systemów doradztwa sprzyjających osiągnięciu neutralności klimatycznej.

W ramach niniejszego typu projektu, obok działań związanych z szeroko rozumianym doradztwem dot. neutralności klimatycznej, w tym racjonalnego korzystania z zasobów środowiskowych, ochrony i przeciwdziałania skutkom występujących zmian klimatycznych, GOZ, efektywności energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, przewiduje się także możliwość wsparcia zadań polegających na przygotowaniu dokumentów planistycznych dot. GOZ, takich jak mapy drogowe, strategie GOZ/Zero Waste.

Beneficjenci: Jednostki Samorządu Terytorialnego, tj.: powiaty/miasta na prawach powiatu.

Nabór wniosków trwa od 05.06.2023r do 03.07.2023r.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-dostosowanie-do-zmian-klimatu-i-zapobieganie-powodziom-i-suszy-1/

Scroll to Top