Ostatni nabór w programie OWDA

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił ostatni nabór w programie „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej” (OWDA). O przyjęciu do projektu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

PFRON ogłosił nabór uzupełniający do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej”. Jest to ostatnia możliwość zgłoszenia się do projektu. Wnioskować mogą podmioty, które dotychczas nie korzystały z OWDA zarówno w ramach pierwszej, jak i drugiej ścieżki wsparcia.

Nabór uzupełniający dotyczy wyłącznie usługi audytu uproszczonego, czyli inwentaryzacji dostępności architektonicznej wykonywanej na miejscu przez audytora.  Audytem może być objęta np. strefa wejściowa zewnętrzna, miejsce obsługi klienta, komunikacja pionowa. Audyt uproszczony obejmuje również dojście do danego pomieszczenia lub strefy budynku z zewnątrz.

Wnioski można składać w formie elektronicznej od 19 czerwca do 7 lipca 2023 r.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/fundusze-europejskie-w-regionach/pfron-oglosil-ostatni-nabor-w-programie-owda-decyduje

Scroll to Top