Zmiany w programie „Dostępna przestrzeń publiczna”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zdecydował o zmianach w programie „Dostępna przestrzeń publiczna”. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się również jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

Rada nadzorcza PFRON przed ogłoszeniem kolejnego naboru wniosków wprowadziła zmiany w programie ,,Dostępna przestrzeń publiczna”. Jak wskazano w komunikacie, została rozszerzona lista adresatów programu. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się również jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną. Do tej pory podmiotami uprawnionymi do uzyskania wsparcia były jednostki samorządu terytorialnego, związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe.

Zmiany w programie dotyczą też utworzenia nowego modułu E, w ramach którego organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w placówkach służących rehabilitacji społecznej lub zawodowej.

Jak poinformował PFRON obecnie trwają prace nad zmianą procedury realizacji programu oraz dostosowaniem generatora wniosków. Po ich zakończeniu Zarząd PFRON poinformuje o terminie rejestracji i uruchomienia naboru wniosków.

Program „Dostępna przestrzeń publiczna” umożliwia ubieganie się o środki na zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. W programie przewidziano również możliwość wnioskowania o dofinansowanie na tworzenie dostępnych lub poprawę dostępności istniejących placów zabaw. Program realizowany będzie w latach 2023 – 2027. Łączny budżet to 300 mld zł. Pierwsze nabory zostały uruchomione w maju 2023 r. Okres trwałości projektu zrealizowanego z wykorzystaniem dofinansowania wynosi 10 lat od momentu rozliczenia dofinansowania projektu.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/beda-zmiany-w-programie-dostepna-przestrzen-publiczna

Scroll to Top