Rozwój i tworzenie Centrów Usług Społecznych

Nabór wniosków w ramach Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych Fundusze Europejskie dla Podlaskiego Typ projektu: Rozwój i tworzenie Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz wsparcie świadczonych przez nie usług. Numer naboru: FEPD.08.04-IZ.00-002/23.

Nabór obejmuje następujący typ projektu: Rozwój i tworzenie Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz wsparcie świadczonych przez nie usług.

Beneficjenci: Administracja publiczna – Jednostki samorządu terytorialnego.

Nabór wniosków trwa do 31.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top