Nowa data wdrożenia obowiązku e-doręczeń

W Dzienniku Ustaw opublikowano komunikat ministra cyfryzacji ustalający nowy termin wdrożenia e-doręczeń. Zgodnie z dokumentem obowiązek ten został przesunięty z 30 grudnia br. na 1 października 2024 roku.

Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązku stosowania e-doręczeń było możliwe dzięki uchwaleniu przez Sejm 13 grudnia br. nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych podpisanej 16 grudnia przez prezydenta.

Zgodnie z nią uruchomienie rozwiązań umożliwiających powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem usługi doręczenia elektronicznego powinno nastąpić pomiędzy 30 marca 2024 r. a 1 stycznia 2025 r. – natomiast obowiązek wyznaczenia konkretnej daty i poinformowanie o niej stosownym komunikatem spoczął na ministrze cyfryzacji.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych wprowadza możliwość otrzymywania i wysyłania korespondencji drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty na poczcie. E-doręczenie jest prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

Ustawa przewiduje, że obywatel będzie miał jeden adres dla całej komunikacji z administracją, skrzynkę e-doręczeniową. Korespondencja – co do zasady – będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny w postaci elektronicznej, co oznacza, że taki podmiot będzie musiał posiadać adres do doręczeń elektronicznych. Na potrzeby realizacji doręczenia elektronicznego zostanie stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do tej bazy – zobowiązuje podmiot publiczny do doręczania pism na ten adres.

Usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona na polskim rynku przez operatora wyznaczonego, którym do końca 2025 r. będzie Poczta Polska.

Dla obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która umożliwi całkowitą cyfryzację procesu nadania/odbioru korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy nadania/doręczenia (papierowa lub elektroniczna). Ma ona polegać na przetworzeniu korespondencji nadanej elektronicznie do postaci papierowej oraz jej doręczeniu w takiej postaci, lub na nadaniu korespondencji w postaci papierowej, przetworzeniu jej do postaci elektronicznej i doręczeniu w takiej postaci.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/e-urzad/jest-nowa-data-wdrozenia-obowiazku-e-doreczen

Scroll to Top