Nowe progi unijne oraz nowy kurs przeliczeniowy w zamówieniach publicznych

Od początku 2024 roku obowiązują nowe progi unijne oraz nowy kurs przeliczeniowy euro w zamówieniach publicznych. Dla ogłoszeń o wszczęciu postępowań przetargowych przekazanych do Urzędu Publikacji UE do 31 grudnia br. włącznie zastosowanie mają dotychczasowe wartości.

Wartości unijnych progów dot. zamówień publicznych są ustalane przez Komisję Europejską co dwa lata – następna zmiana nastąpi zatem od 1 stycznia 2026 roku.

Nowe progi unijne oraz kurs euro służący do przeliczania wartości zamówień publicznych zostały podane do wiadomości publicznej w obwieszczeniu prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 3 grudnia 2023 r. ws. aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów opublikowanym w Monitorze Polskim.

Zgodnie z obwieszczeniem nowy średni kurs euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień w latach 2024 i 2025 wzrośnie z obecnego poziomu 4,4536 zł do 4,6371 zł za euro.

Od 1 stycznia 2024 r. zmienia się również wyrażona w euro wysokość unijnych progów dotyczących zamówień publicznych. I tak próg dla zamówień na roboty budowlane wzrośnie z  5,382 mln euro do 5,538 mln euro – czyli po przeliczeniu wg nowego średniego kursu euro próg ten wyniesie 25 680 260 zł.

Próg dla dostaw i usług zamawianych przez samorządy wzrośnie z  215 tys. euro do 221 tys. euro (po przeliczeniu 1 024 799 zł).

Wysokość pozostałych unijnych progów pozostawiono na niezmienionym poziomie.

Dla postępowań wszczętych jeszcze w  bieżącym roku zastosowanie mają dotychczasowe progi unijne oraz dotychczasowa wartość średniego kursu euro. Zgodnie z art. 7 pkt 18 PZP wszczęcie postępowania następuje w momencie przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

źródło:  https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/od-1-stycznia-2024-r-nowe-progi-unijne-oraz-nowy-kurs-przeliczeniowy-euro-w

Scroll to Top