Wymiana i modernizacja źródeł ciepła

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór Nr FEKP.02.18-IZ.00-022/23 w ramach Działania: 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT. Schematu: Wymiana i modernizacja źródeł ciepła.

Dofinansowanie można uzyskać na jeden z następujących typów projektów:

 1. wymiany i modernizacji nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej, w tym między innymi:
  a) zmiany dotychczasowego źródła ogrzewania na nowe nisko lub zeroemisyjne źródło ogrzewania lub podłączenia do sieci ciepłowniczej,
  b) wymiany indywidualnego źródła ciepła na inne indywidualne (wyłącznie w odniesieniu do wielorodzinnych budynków komunalnych), w przypadku wymiany indywidualnych źródeł ciepła na indywidualne źródła ciepła nie będą wspierane nowe źródła ciepła na węgiel i gaz,
 2. przebudowy i modernizacji ciepłowni/kotłowni lokalnych,
 3. budowy i modernizacji sieci ciepłowniczych.

Budowa/modernizacja systemów ciepłowniczych (wytwarzanie/dystrybucja) wraz z magazynami ciepła – inwestycje o mocy zamówionej nie więcej niż 5 MW.

Typy wnioskodawców:

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 3. spółdzielnie mieszkaniowe,
 4. wspólnoty mieszkaniowe,
 5. towarzystwa budownictwa społecznego,
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 7. podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 8. organizacje pozarządowe,
 9. partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nabór wniosków trwa do 08.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top