Razem dla eko-zmiany

Trwa ogólnopolski program grantowy „Razem dla eko-zmiany” realizowany przez Fundację Santander ze środków Santander Leasing. W  programie mogą wystartować wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców na dzień ogłoszenia konkursu, nie przekracza 100 tys.

Przedmiotem konkursu jest sfinansowanie budowy min. 16 stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz utrzymanie ich przez  2 lata. Projekt ma na celu m.in.:

  • poprawę jakości powietrza,
  • redukcję emisji gazów cieplarnianych,
  • osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 r.,
  • obniżenie poziomu hałasu oraz zużycia energii i paliw w transporcie.

Grant jest przeznaczony na pokrycie kosztów, związanych z budową, serwisem i obsługą stacji ładowania pojazdów elektrycznych AC o mocy 2 x 11kW, przez 24 miesiące. Wartość grantu zostanie określona indywidualnie dla każdego wniosku. Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania wniosków upływa 16 sierpnia 2023 r.

źródło: https://fundacja.santander.pl/razem-dla-eko-zmiany/

Scroll to Top