Informacje dla beneficjentów NPRCz 2.0 – Priorytet 3

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do zapoznania się z materiałami dotyczącymi realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Znajdują się w nich m.in. informacje dotyczące aplikowania o wsparcie finansowe, terminy naborów, wskazówki, na co można przeznaczyć środki otrzymane z programu i kiedy przygotować sprawdzanie z realizacji przedsięwzięcia.

Wsparcie dla placówki wychowania przedszkolnego – Kierunek interwencji 3.1.

O wsparcie może aplikować dyrektor przedszkola i dyrektor szkoły, w której działają oddziały przedszkolne. Aplikować mogą zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne.

WAŻNE. W naborze na 2024 i 2025 rok mogą także wziąć udział osoby kierujące inną formą wychowania przedszkolnego (czyli punktem przedszkolnym lub zespołem wychowania przedszkolnego).

Nabór jest dwustopniowy:

 1. Dyrektor przedszkola, dyrektor szkoły, w której działają oddziały przedszkolne oraz osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego składa wniosek do organu prowadzącego daną placówkę, czyli do gminy, fundacji lub stowarzyszenia, która prowadzi daną placówkę lub osoby fizycznej, w terminie do 31 października 2024 lub 2025 roku. Formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej MEiN i kuratorów oświaty we wrześniu po ogłoszeniu naboru.
 2. Organ prowadzący placówkę – w terminie do 20 listopada – składa wniosek bezpośrednio do wojewody właściwego terytorialnie dla siedziby placówki. Formularz dla organu prowadzącego również będzie dostępny na stronie internetowej MEiN i kuratorów oświaty we wrześniu po ogłoszeniu naboru.

Wysokość wsparcia zależy od liczby dzieci w danej placówce. Placówka do której uczęszcza nie więcej niż 25 dzieci – otrzyma 1 500 zł, od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł, więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł.

Wsparcie można przeznaczyć:

1.  Na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki.

2. Na realizację działań promujących czytelnictwo, w tym zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, organizację spotkań autorskich i konkursów.

Wsparcie dla szkoły lub biblioteki pedagogicznej – Kierunek interwencji 3.2

O wsparcie może aplikować dyrektor:

 • szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej (z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej),
 • szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub licem ogólnokształcącego,
 • szkoły działające poza granicami naszego kraju, w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
 • biblioteki pedagogicznej (także filii biblioteki pedagogicznej).

Aplikować mogą zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne.

Nabór jest dwustopniowy:

 1. Dyrektor danej szkoły składa wniosek do organu prowadzącego daną placówkę, czyli do gminy, starostwa, fundacji lub stowarzyszenia, która prowadzi daną placówkę lub osoby fizycznej, w terminie do 31 października 2024 lub 2025 roku. Formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej MEiN i kuratorów oświaty we wrześniu po ogłoszeniu naboru. Dyrektor biblioteki pedagogicznej także składa wniosek do swojego organu prowadzącego (samorządu województwa). W przypadku szkół prowadzących przez właściwych ministrów (w tym szkoły rolnicze, leśne, artystyczne, morskie), dyrektorzy tych szkół wnioski składają bezpośrednio do ministrów. Dyrektor ORPEG składa wniosek bezpośrednio do ministra edukacji.
 2. Organ prowadzący – w terminie do 20 listopada – składa wniosek bezpośrednio do wojewody właściwego terytorialnie dla siedziby placówki. Formularz dla organu prowadzącego również będzie dostępny na stronie internetowej MEiN i kuratorów oświaty we wrześniu po ogłoszeniu naboru.

Wysokość wsparcia zależy od liczby uczniów w danej szkole: dla szkół i szkół i szkół w ORPEG, do której uczęszcza nie więcej niż 70 uczniów – wsparcie wynosi 3000 zł, od 71 do 170 uczniów – 4 000 zł, więcej niż 170 uczniów – 12 000 zł.

Dla bibliotek pedagogicznych wysokość wsparcia wynosi 3 000 zł. Szkoły polskie (tych, które działają poza granicami naszego kraju), w których liczba uczniów wynosi do 70 – otrzymają wsparcie w wysokości 2 500 zł, od 71 do 170 – 3 000 zł, więcej niż 170 – 4 500 zł.

Środki otrzymane w ramach programu można przeznaczyć na:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
 • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych: – zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, – zakup oprogramowania dla bibliotek, – zakup czytników e-booków, – zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
 • realizację działań promujących czytelnictwo: – zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, – organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;

w odniesieniu do bibliotek pedagogicznych na:

1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz literatury pedagogicznej i metodycznej, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,

2. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek pedagogicznych:

 • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
 • zakup oprogramowania dla bibliotek,
 • zakup czytników e-booków,
 • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,

3. realizację działań promujących czytelnictwo:

 • zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
 • organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-dla-beneficjentow-nprcz-20-priorytet-3

Scroll to Top