Wsparcie służb ratowniczych

Nabór wniosków w ramach Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych [nabór nr FEKP.02.08-IZ.00-084/24], Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:

  • Komenda Wojewódzka Policji;
  • Państwowa Straż Pożarna.

Nabór wniosków trwa od 04.01.2024r do 13.02.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top