Top Inwestycje Komunalne 2024

Organizatorem konkursu „Top Inwestycje Komunalne 2024” jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA z siedzibą w Katowicach oraz PTWP-Online Sp. z o.o., wydawca serwisu PortalSamorzadowy.pl. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja odważnych i prorozwojowych komunalnych inwestycji prowadzonych przez samorządy.

W konkursie będą oceniane inwestycje komunalne, które zostały zrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub prywatne spółki, które po prywatyzacji wykonują zadania władzy lokalnej, np. w zakresie gospodarki komunalnej, na terenie całej Polski i ukończone/oddane do użytku lub zrealizowane w co najmniej 50% do końca 2023 roku.

Z zastrzeżeniem, że nie każda inwestycja musi spełniać wszystkie kryteria, zgłoszone do konkursu inwestycje komunalne oceniane będą według następujących kryteriów:
a. rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu,
b. walory estetyczne,
c. funkcjonalność,
d. nowatorstwo,
e. współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji,
f. montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.),
g. aktywne gospodarowanie majątkiem

Zgłoszenia w tegorocznej edycji można przysyłać do 29 lutego 2024 r.

    W konkursie Top Inwestycje Komunalne można zgłaszać każdą inwestycję komunalną, niezależnie od profilu inwestora czy sposobu jej sfinansowania.

    Zwycięskie samorządy odbiorą nagrody w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2024 w Katowicach.

    źródło:  https://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/rusza-konkurs-top-inwestycje-komunalne-2024-czekamy-na-wasze-zgloszenia,514726.html

    Scroll to Top