Teksty jednolite rozporządzeń edukacyjnych

W Dzienniku Ustaw ukazały się dwa teksty jednolite rozporządzeń ministra edukacji: w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania, a także w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacją tego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022  r. (Dz. U. poz. 2811).

Natomiast tekst jednolity w sprawie nadzoru pedagogicznego zawiera zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r.(Dz. U. poz. 1618).

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top