Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2024”

Trwa konkurs ofert  ogłoszony przez Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.

Przez utworzenie wirtualnej strzelnicy należy rozumieć adaptację pomieszczenia lub pomieszczeń na potrzeby bezpiecznego i efektywnego pod względem szkoleniowym funkcjonowania wirtualnej strzelnicy wraz z jej wyposażeniem.

Oferty należy składać do dnia 01 marca 2024 roku.

Priorytetami w konkursie są:

1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w szkołach ponadpodstawowych związanych z utworzeniem strzelnic wirtualnych umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej w zakresie podstawowym i zaawansowanym przy użyciu systemów symulacji laserowej.
2. Dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic wirtualnych w województwach, powiatach, gminach i miastach, w których nie ma powszechnego dostępu do strzelnic klasycznych.
3. Dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic wirtualnych w szkołach ponadpodstawowych, w których prowadzone są klasy o profilu mundurowym, szczególnie w tych, które uczestniczą w resortowych projektach edukacyjnych tj. oddziały przygotowania wojskowego, CYBER.MIL z klasą oraz Branżowe Oddziały wojskowe.

Ze środków pochodzących z dotacji nie może być sfinansowany zakup obiektu na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy.
Jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać tytuł (prawo) do dysponowania nieruchomością, która jest przeznaczona na utworzenie wirtualnej strzelnicy na okres co najmniej do 31.12.2034.

źródło:   https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2024-nr-12024cwcr

Scroll to Top