Środki na edukację ekologiczną

Trwa konkurs na zadania z edukacji ekologicznej województwa pomorskiego. Wnioski można składać o dofinansowanie różnych proekologicznych inicjatyw. Budżet to 2 mln zł. Maksymalna kwota dotacji – 100 000 zł.

Na konkurs można zgłaszać zadania, których celem jest kształtowanie postaw i upowszechnianie wiedzy z ochrony przyrody, środowiska i zrównoważonego rozwoju. A także działania związane z aktywizacją społeczną – budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i postawy odpowiedzialności za środowisko.

Dofinansowanie przyznawane jest na rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. gospodarki cyrkulacyjnej, ograniczenia powstawania odpadów, niemarnowania żywności, ochrony zasobów środowiska. Dotację można otrzymać również na edukację związaną z ograniczeniem negatywnego wpływu antropopresji na gatunki i siedliska chronione. Rozwijanie świadomości społecznej w zakresie roli bioróżnorodności i konieczności jej zachowania.

Wspieranie edukacji w temacie przeciwdziałania i zapobieganiu presji skierowanej na obszar przybrzeżny południowego Bałtyku, prowadzącej do jego degradacji, eutrofizacji, obniżenia różnorodności biologicznej.

Konkurs skierowany jest do producentów audycji radiowych, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, parków narodowych, lasów państwowych, uczelni, instytutów badawczych, związków zawodowych.

Zgłoszenia przyjmowane w formie papierowej lub poprzez platformę ePUAP.

Wnioski należy składać do 31 stycznia 2024

źródło:  https://wfos.gdansk.pl/2-mln-zl-na-edukacje-ekologiczna/

Scroll to Top