Wsparcie instytucji kultury ZIT

Nabór wniosków w ramach Działania 5.2 Wsparcie instytucji kultury ZITy regionalne [nabór nr FEKP.05.02-IZ.00-098/24], Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

 • rozbudowa, przebudowa, remont istniejącej instytucji kultury,
 • budowa nowego obiektu lub adaptacja istniejącego z przeznaczeniem do pełnienia funkcji instytucji kultury,
 • wyposażenie oraz wsparcie rozwoju i funkcjonowania (bez możliwości dofinansowania bieżącego funkcjonowania) instytucji kultury,
 • tworzenie nowych oraz wspieranie rozwoju istniejących bibliotek lokalnych z przeznaczeniem na mediateki pełniące funkcję centrów życia społecznego.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • administracja rządowa,
 • organizacje pozarządowe,
 • wspólnoty, spółdzielnie i TBS,
 • MŚP,
 • instytucje kultury,
 • niepubliczne instytucje kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, podmioty ekonomii społecznej.

 Nabór wniosków trwa od 15.02.2024r do 14.08.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top