Nabór do VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”

Od 15 lutego do 15 marca 2024 jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe mogą wnioskować o granty na projekty społeczne do 24 tys. zł. Granty mogą otrzymać projekty odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności oraz poprawiające jakość życia mieszkańców. W tegorocznej, VI edycji kwota grantu została powiększona do 24 tys. 

Celem Programu jest wsparcie rozwoju lokalnych inicjatyw z myślą o mieszkańcach gmin, poprzez:
1) wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją,
2) zwiększenie dostępności różnych grup mieszkańców do wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej, która zostanie z nimi przez lata,
3) sfinansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.

W Programie można zgłaszać Projekty w następujących kategoriach:

1) Aktywność fizyczna – przykładowe cele: aktywność sportowa, obiekty sportowe np. siłownie, modernizacje boisk, sal i nawierzchni sportowych sprzęt i akcesoria sportowe, infrastruktura rowerowa, biegowa, turystyczna np. trasy, wiaty, stacje naprawcze.

2) Bezpieczeństwo – przykładowe cele: sprzęt ratowniczy np. defibrylator AED, sprzęt strażacki i środki ochrony osobistej, kamera termowizyjna, szkolenia i edukacja np. miasteczko ruchu drogowego, kursy ratownictwa, szkolenia z pierwszej pomocy, infrastruktura np. progi zwalniające, radary prędkości, oświetlenie uliczne, monitoring.

3) Edukacja – przykładowe cele: organizacja zajęć poświęconych energii elektrycznej, wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych, remont i wyposażenie bibliotek, oprogramowanie i sprzęt dydaktyczny np. komputery, tablice interaktywne, gogle VR, sprzęt do robotyki, szkolenia rozwijające umiejętności np. językowe.

4) Ochrona zwierząt – przykładowe cele: zapobieganie bezdomności zwierząt np. czipowanie, sterylizacja, boksy, walka z kłusownictwem np. monitoring, inicjatywy na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt np. zabezpieczanie stanowisk i siedlisk zwierząt, edukacja np. w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony, szkolenia dla wolontariuszy w schroniskach.

5) Przestrzeń publiczna – przykładowe cele: miejsca spotkań i integracji, np. altana, wiata, modernizacje sal spotkań np. remonty świetlic, wyposażenie wnętrza, infrastruktura kultury np. czytelnia, kino plenerowe, wrzutnia książek, sprzęt muzyczny, zagospodarowanie przestrzeni do rekreacji, np. rewitalizacja parku, nasadzenia, ścieżka sensoryczna, plac zabaw, udogodnienia infrastrukturalne np. wiata przystankowa, system nawadniania, likwidacja barier architektonicznych np. podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

6) Środowisko naturalne – przykładowe cele: ochrona środowiska np. oczyszczanie zbiorników wodnych, instalacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, edukacja ekologiczna np. pracownie przyrodnicze, wytyczanie szlaków przyrodniczo-edukacyjnych, rewitalizacja terenów zielonych, przeciwdziałanie marnowaniu zasobów, np. jadłodzielnie, efektywność energetyczna np. termomodernizacja budynku, ograniczanie emisji CO2.

7) Zdrowie – przykładowe cele: opieka zdrowotna np. sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, zajęcia terapeutyczne, diagnostyka, terapia integracji sensorycznej, np. wyposażenie sal, ogrody sensoryczne, profilaktyka i edukacja np. szkolenia, kampanie informacyjne, warsztaty ze specjalistami, prewencja epidemiologiczna.

Udział w naborze mogą wziąć lokalni liderzy i instytucje, które realizują swoje działania na rzecz społeczności lokalnych, wpisujące się w cele programu. 

źródło: https://wzmocnijotoczenie.pl/2024/02/start-naboru-do-vi-edycji-programu-wzmocnij-swoje-otoczenie/

Scroll to Top