Nabór wniosków do programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych”

Do 31 marca br. można składać wnioski w ramach I naboru do programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych”. Budżet programu wynosi 3,5 mln zł, zaś maksymalna kwota przyznanej dotacji – 500 tys. zł.

Wnioski mogą składać instytucje kultury będące muzeami, które dopełniły procedury uzgodnienia statutu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z wyłączeniem muzeów prowadzonych oraz współprowadzonych przez resort kultury wpisanych do rejestru instytucji kultury.

Program Narodowego Instytutu Muzeów jest realizowany ze środków MKiDN. Ma na celu wsparcie finansowe muzeów w systematycznym powiększaniu i uzupełnianiu gromadzonych kolekcji muzealnych. W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup różnorodnych obiektów (z wyjątkiem sztuki współczesnej) do 100% kosztów zadania.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.

źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-do-programu-rozbudowa-zbiorow-muzealnych

Scroll to Top