Wsparcie edukacji w ramach ZIT

Nabór projektów nr FELU.10.05-IZ.00-001/24 w ramach Działania 10.5 Wsparcie edukacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1, 2, 3, 4, 5) Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W ramach przedmiotowego naboru wsparcie dedykowane będzie poniższym typom projektów:

  • Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i związanej z tym bazy lokalowej i dydaktycznej.
  • Unowocześnianie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji włączającej przedszkolnej.
  • Programy rozwojowe OWP.
  • Programy rozwojowe szkół kształcenia ogólnego.
  • Programy rozwojowe szkół kształcenia zawodowego.

Wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest podmiot, którego przedsięwzięcie zostało zidentyfikowane w strategii terytorialnej, będącej podstawą realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Nabór wniosków trwa od 27.06.2024r do 27.11.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top