Od 11 lipca nowe zasady wyposażania toalet w szkołach i placówkach edukacyjnych

Szkolne toalety obowiązkowo będą musiały być wyposażone w mydło, ręczniki papierowe lub suszarki oraz papier toaletowy – wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Chodzi o doprecyzowanie przepisów określających wyposażenie pomieszczeń sanitarnohigienicznych.

Jak wskazano w rozporządzeniu, w pomieszczeniach tych należy zapewnić ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej, w szczególności: mydło do rąk, ręczniki papierowe lub suszarki do rąk oraz papier toaletowy. Dotychczas w przepisach nie wyszczególniano jakiego rodzaju środki higieny osobistej powinny znajdować się w szkolnych i przedszkolnych toaletach.

Nowe przepisy dotyczą zarówno szkół jak i placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia ustawicznego, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz pozostałych jednostek organizacyjnych wymienionych w przepisach Prawa oświatowego.

Nowe przepisy wchodzą w życie 11 lipca.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/od-11-lipca-nowe-zasady-wyposazania-toalet-w-szkolach-i-placowkach-edukacyjnych

Scroll to Top