Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej

Nabór nr FEPK.07.18-IP.01-002/24 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Działanie 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

Typy projektów:

Typ projektu nr 1: kompleksowe działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób z niepełnosprawnościami (OzN), poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej.

Typ projektu nr 3: podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kandydatów oraz personelu niezbędnego do realizacji projektu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług społecznych w środowisku lokalnym (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usług).

Typ projektu nr 4: wsparcie w zakresie tworzenia nowych oraz wsparcie istniejących Centrów Usług Społecznych (CUS) i rozwój dostarczanych przez nie usług (wyłącznie jako element działań na rzecz rozwoju usług społecznych).

Typ projektu nr 8: inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji (DI) usług w obszarze włączenia społecznego np. konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia / samopomocowe (wyłącznie jako element wsparcia głównego w postaci usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej)

Beneficjenci: Administracja publiczna (Jednostki Samorządu Terytorialnego).

Nabór wniosków trwa od 27.06.2024r do 31.07.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top