Transport na wybory

Do 2 października gminy mają obowiązek przyjmować zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego, a do 5 października – podać do publicznej wiadomości informację o organizacji przewozu pasażerskiego w dniu wyborów.

Kalendarz wyborczy obliguje ponadto wójta do przekazania wyborcy, do 12 października, informacji o godzinie transportu w dniu głosowania.

Nowe przepisy Kodeksu wyborczego w sprawie organizacji bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dotyczą tylko gmin wiejskich i miejsko-wiejskich i to takich, w których nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski czy publiczny transport zbiorowy, bądź najbliższy przystanek komunikacyjny oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego. 

Z przewozu mogą skorzystać wyborcy niepełnosprawni oraz osoby, które skończyły 60 lat. Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. Co istotne przewóz obejmuje trasę – tam i z powrotem – z miejsca zamieszkania lub pobytu do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania. W przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania ma to byc transport do najbliższego lokalu wyborczego. 

Zadanie organizacji bezpłatnego transportu może być realizowane przez więcej niż jednego wójta (burmistrza/prezydenta miasta) w ramach porozumień międzygminnych. W takim porozumieniu powinny być określone m.in. zasady rozliczania kosztów poniesionych przez każdą z gmin. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, a środki przeznaczone na jego realizację zapewnia wojewoda.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top