Rozporządzenie MEiN ws. warunków zmiany szkoły

W Dzienniku Ustaw ukazał się tekst jednolity rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia do innej szkoły.

Ogłoszony tekst uwzględnienia zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu.

Regulacja ta modyfikowała m.in. zasady zmiany szkoły w szkolnictwie artystycznym ze względu na skrócony kurs kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top