Szlamnik – poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków

Ruszył pilotażowy nabór „Szlamnik – poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków”. Ma on uporządkować gospodarkę ściekową w województwie pomorskim. Budżet naboru to 31 mln zł.

Nabór skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego, zwanych dalej „jst” i ich związków lub podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Do naboru „Szlamnik – poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków” mogą zostać zgłoszone zadania polegające na:

  • opracowaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji zadań zmierzających do poprawy efektywności oczyszczania ścieków, spełnienia wymogów jakości ścieków oczyszczonych na odpływie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapobiegania i/lub wyeliminowania wystąpienia zagrożenia lokalnej katastrofy ekologicznej i/lub uporządkowania gospodarki ściekowej,
  • realizacji inwestycji z zakresu modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych,
  • realizacji inwestycji z zakresu budowy kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na opracowanie dokumentacji projektowej maksymalna dotacja wynosi 200 000 zł. Na działania inwestycyjne można otrzymać pożyczko-dotację, przy czym dotacja nie może być wyższa niż 3 000 000 mln zł.  

Nabór wniosków o dofinansowanie ma charakter ciągły i trwa do końca 2024 roku lub do wyczerpania puli środków.

źródło: https://wfos.gdansk.pl/szlamnik-wystartowal/

Scroll to Top