Gospodarka wodno-ściekowa

Nabór na dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, działanie 02.08 Gospodarka wodno-ściekowa, schemat A (typ projektu 1, 3 i 4) – dla aglomeracji od 2 000 RLM do 9 999 RLM. Nabór nr FEWM.02.08-IZ.00-001/24.

W ramach naboru wspierane będą typy projektów:

  • typ 1 – inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych;
  • typ 3 – inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody;
  • typ 4 – wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Beneficjenci:
1)    Jednostki samorządu terytorialnego;

2)    Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;

3)    Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;

4)    MŚP;

5)    Organizacje pozarządowe.

Nabór wniosków trwa od 08.01.2024r do 31.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top