Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie

Nabór w ramach Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie [nabór nr FEKP.02.15-IZ.00-079/23], Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące następującego przedsięwzięcia: działania informacyjno – edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych regionu.

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: jednostkę samorządu terytorialnego będącą podmiotem zarządzającym obszarami chronionymi – parkami krajobrazowymi.

Nabór wniosków trwa od 21.12.2023r do 30.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top