Stypendia dla bibliotekarek

Do 31 sierpnia br. bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendia w ramach tegorocznej edycji Konkursu im. Olgi Rok. Wysokość stypendium wynosi 5 000 zł.

Bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych: placówka biblioteczna mniejsza oraz placówka biblioteczna większa. Wysokość stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5 000 zł.

O stypendia w kategorii „placówka biblioteczna mniejsza” mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, które znajdują się w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 50 tysięcy mieszkańców.

O stypendia w kategorii „placówka biblioteczna większa” mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, które znajdują się w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców.

Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę to, w jakim stopniu doświadczenia kandydatki mogą być inspirujące dla innych kobiet, czego mogą nauczyć się od niej inne biblioteki, szczególnie w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników i zaangażowania w życie lokalnej społeczności, oraz potencjał kandydatek jako liderek zmiany w swoich społecznościach. 

Wnioski o przyznanie stypendium należy nadsyłać do 31 sierpnia br.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 20 grudnia 2023 r. Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednorazowe i zostanie wypłacone do 31 grudnia 2023 r. Może ono zostać przeznaczone na dowolne wydatki związane z własnym rozwojem osobistym wybrane przez stypendystkę.

źródło: http://www.funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/6-fundusz-wieczysty-im-olgi-rok

Scroll to Top