Zadrzewienia przy drogach lokalnych

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.09-IZ.00-018/23 w ramach: Działania: 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, Schematu 2: Zadrzewienia przy drogach lokalnych.

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów to jednostki samorządu terytorialnego.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to przedsięwzięcia dotyczące powstania i odbudowy alei i zadrzewień przydrożnych (w tym w odniesieniu do otoczenia zatok przystankowych) przy drogach lokalnych, w tym: nowe nasadzenia; nasadzenia uzupełniające; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w celu przedłużenia ich żywotności.

Nabór wniosków trwa do 31.12.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top