Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór Nr FEKP.06.13-IZ.00-029/23 w ramach: Działania: 6.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT.

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

  1. jednostki samorządu terytorialnego;
  2. osoby fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola lub inne formy edukacji przedszkolnej;
  3. osoby prawne będące organami prowadzącymi przedszkola lub inne formy edukacji przedszkolnej;
  4. organizacje pozarządowe;
  5. przedsiębiorstwa (należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność oświatową w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym również osoby fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola/przedszkola integracyjne/inne formy wychowania przedszkolnego).

O dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie taki podmiot, który jest organem prowadzącym przedszkole lub uzyska status takiego organu w związku z realizowanym projektem.

Nabór wniosków trwa do 17.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top