Drugi nabór w Programie Odbudowy Zabytków

Rozpoczął się II nabór w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To dodatkowe środki dla samorządów na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Jednostki samorządu terytorialnego mają czas na złożenie wniosku do 16 sierpnia.

Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków, które należą do samorządu lub jednostki jemu podległej. Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będą przeznaczone na:

  • prace konserwatorskie,
  • restauratorskie,
  • roboty budowlane.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wnioskować o dofinansowanie w trzech kategoriach finansowych: do 150 tys. zł, 500 tys. zł i do 3,5 mln zł. Minimalny wkład własny, jaki muszą zagwarantować samorządy to 2 proc. wartości zadania.

Maksymalny poziom dofinansowania to 3,5 mln zł.

Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie przyjmował wnioski i prowadził rozliczenia dofinansowania.

źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow–rusza-ii-nabor-wnioskow

Scroll to Top