Środki na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór projektów w ramach działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna. Typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE).

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 29.02.2024 r. (od godz. 07:30) do 29.04.2024 r. (do godz. 15:00).

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE) będących pod ochroną konserwatorską, poprzez m.in. ocieplenie obiektu, wykorzystanie technologii odzysku ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub w ograniczonym zakresie gazowej, instalację nowych niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł ciepła lub energii elektrycznej na potrzeby własne, w tym przydomowych magazynów energii i pomp ciepła, wymiany oświetlenia na bardziej energooszczędne, urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów dostarczonego ciepła lub chłodu wyposażonych w funkcje zdalnego odczytu oraz zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku (BMS), a także modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji.

Wsparcie na wymianę systemów grzewczych zasilanych stałymi paliwami kopalnymi, tj. węglem kamiennym, torfem, węglem brunatnym, łupkami bitumicznymi, na systemy grzewcze zasilane gazem ziemnym możliwe jest tylko do końca 2025 r. i tylko w połączeniu z inwestycjami w efektywność energetyczną (renowację) budynków.

Możliwe jest sfinansowanie w projekcie wydatków na działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz/albo na współpracę, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje, z partnerami z innych Państw Członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych, pod warunkiem, że będzie to bezpośrednio związane z realizowanym projektem. 

Wnioski mogą składać:

  • państwowe jednostki budżetowe,
  • szkoły wyższe,
  • administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne, w tym szpitale i przychodnie.

źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0101-iw01-00124

Scroll to Top