Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne

Nabór w ramach Działania 1.6 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące wsparcia infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs), w tym powstawania platform współpracy oraz rozwoju ośrodków wspierających przedsiębiorczość.

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup: jednostki samorządu terytorialnego; jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego; instytucje otoczenia biznesu.

Nabór wniosków trwa do 19.08.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top