Środki na innowacyjne projekty miejskie

Komisja Europejska skierowała zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiej inicjatywy miejskiej. To nowy instrument wspierający miejski wymiar polityki spójności. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich miast UE – pojedynczo bądź grupowo.

To już drugie zaproszenie do składania wniosków dotyczących innowacyjnych projektów, które powinny dotyczyć opracowywania i testowania nowych rozwiązań, aby sprostać obecnym wyzwaniom w miastach. Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie wynosi 120 mln euro.

Zaproszenie skierowane jest do jednostek badawczych realizujących projekty wywołujące prawdziwą transformację w miastach, generujące inwestycje i stanowiące inspirację dla innych projektów.

Projekty muszą dotyczyć jednego z trzech priorytetów:
•    ekologizacja miast – eksperymentowanie w obszarze konkretnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie zielonej i błękitnej infrastruktury oraz dostarczanie takich rozwiązań, aby sprostać wyzwaniom związanym z bioróżnorodnością, zanieczyszczeniem, zasobami i klimatem;
•    zrównoważona turystyka – wywołanie długoterminowej transformacji ekologicznej i cyfrowej, dążenie do uzyskania odporności i do zrównoważonego rozwoju w sektorze turystyki. Jest to możliwe dzięki dywersyfikacji produktów turystycznych, dążeniu do pozytywnego wpływu na społeczności lokalne i środowisko, wspieraniu włączenia społecznego i innowacji społecznych oraz poprawie połączeń z mniejszymi obszarami i miastami;
•    wykorzystanie talentów w miastach o malejącej populacji – ukierunkowane na konkretne miejsca i zintegrowane projekty pilotażowe w celu przetestowania nowych rozwiązań, aby zatrzymać i przyciągać talenty. Można to osiągnąć pod warunkiem zaangażowania społeczności lokalnych i uwzględnienia gospodarczych, społecznych i środowiskowych aspektów przejścia demograficznego.

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) sfinansowane zostanie 80 proc. kosztów wybranych projektów. Każdy projekt może uzyskać maksymalnie 5 mln euro. Część tego finansowania przeznaczona zostanie na wsparcie transferu innowacyjnych rozwiązań do innych miast w Europie, aby zapewnić jeszcze większy wpływ, zwłaszcza w miastach i regionach najbardziej potrzebujących zrównoważonej transformacji obszarów miejskich. W tym celu władze miejskie, które uzyskały wsparcie, ustanowią partnerstwa w zakresie transferu z trzema innymi miastami, aby powielać opisane projekty.

Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich miast UE – pojedynczo bądź grupowo. Zainteresowani wnioskodawcy proszeni są o zapisanie się na seminaria informacyjne i inne spotkania zaplanowane w najbliższych tygodniach. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione na stronie internetowej Europejskiej inicjatywy miejskiej.

Termin nadsyłania wniosków upływa 5 października 2023 r.

źródło: SERWIS SAMORZĄDOWY PAP

Scroll to Top