Pracownia Kompetencji Cyfrowych

Konkurs dla szkół „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”, w którym mogą wziąć udział wszystkie szkoły w Polsce. Przewidziane jako nagrody mobilne pracownie komputerowe obejmują: 16 laptopów wraz z przenośną szafą, oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów oraz interaktywny monitor.

Wystarczy zaangażować możliwie największą grupę uczniów, zrealizować wskazane dla danego etapu edukacyjnego zadanie konkursowe i w terminie wysłać formularz zgłoszeniowy.

Jakie zadania czekają na szkoły? 

– Klasy 1-3: należy zrealizować moduł kursu „Internetowa szkoła słonia Spacjusza”, pt. „Internet to nie wszystko”, a następnie przygotować projekt kolorowanki, która będzie dotyczyć sposobów na zachowanie równowagi cyfrowej.

– Klasy 4-6: zrealizować moduł kursu „Przygody Profesora i N@tki, czyli jak mądrze korzystać z internetu”, pt. „Uprzejmy internauta” i przygotować plakat z hasłem promocyjnym na temat właściwego zachowania w sieci, czyli netykiety.

– Klasy 7-8 i ponadpodstawowe: zrealizować moduł kursu Bezpieczni w sieci „Cyberzagrożenia. Nie wpadnij w sieć przestępcy” (kurs w wersji dla klas 7-8), a później wysłać w zgłoszeniu hasło kampanii w mediach społecznościowych wraz z przykładowym postem odnoszącym się do cyberzagrożeń i sposobów ochrony przez cyberatakami.

Każda szkoła może wysłać jedno zgłoszenie dla każdego z wyszczególnionych etapów edukacyjnych (klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8 i szkoły ponadpodstawowe).

Zgłoszenia można wysyłać do 30 czerwca 2023 r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top