Środki na edukację ekologiczną

Do 31 lipca przedłużono nabór w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania w zakresie edukacji ekologicznej. Chodzi o działania prowadzone przez gminy, szkoły, ale i np. organizacje pozarządowe.

W naborze prowadzonym przez NFOŚiGW w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 mogą wziąć udział:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  • szkoły publiczne i inne placówki systemu oświaty,
  • pozarządowe organizacje ekologiczne,
  • partnerstwa podmiotów wyżej wymienionych.

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom edukacyjnym realizowanym w szkołach z elementami infrastrukturalnymi. Powinny być to zatem kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich – działania edukacyjno-informacyjne równolegle z powiązanymi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury (np. stworzenie ogrodu deszczowego przy szkole).

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi: 2 mln zł, a maksymalna 6 mln. W sumie NFOŚiGW ma do rozdysponowania 30 mln złotych. 

Poziom współfinansowania projektu ze środków FS wynosi maksymalnie 79,71 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/sa-pieniadze-na-edukacje-ekologiczna-konkurs-zostal-przedluzony,549034.html

Scroll to Top