Wzrost efektywności energetycznej budynków zabytkowych

Nabór wniosków [nr FEKP.02.04-IZ.00-117/24] w ramach Działania 2.4 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków zabytkowych, Schemat: Wzrost efektywności energetycznej budynków zabytkowych, Schemat 2: Wzrost efektywności energetycznej budynków zabytkowych – pozostałe, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej zabytkowych budynków publicznych. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć m.in.:

 • ocieplenia obiektu, wymiany pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
 • przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
 • realizacji mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • budowy i przebudowy instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach na potrzeby własne,
 • instalacji systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

W przypadku wymiany źródeł ciepła nie będą wprowadzane piece węglowe. 

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należących do jednej z poniższych grup:

 • jednostki samorządu terytorialnego (inne niż samorząd województwa),
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego innych niż samorząd województwa,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego innych niż samorząd województwa,
 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nabór trwa do 08.07.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top