Środki dla strażaków OSP z Podlasia

Ruszył nabór wniosków z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 na rozwijanie systemów ostrzegania środowiskowego i ratownictwa. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. jednostki ochotniczych straży pożarnych. W puli jest 30 mln zł.

Wydatki kwalifikujące się do refundacji obejmują m.in.: zakup pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych, zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, rozwijanie systemów obserwacji i łączności, budowa lub remont zbiorników wodnych do celów ppoż, rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego, szkolenia specjalistyczne ratowników oraz remont budynków siedzib jednostek ratowniczych objętych projektem.

Zgodnie z regulaminem, dodatkowe punkty otrzymają także projekty realizowane w granicach miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. Premiowane będą też te jednostki, które realizują swoje zadania w najbardziej zagrożonych gminach.  

Wnioski, w imieniu ochotniczych straży pożarnych, powinna składać właściwa jednostka samorządu terytorialnego.
Termin składania wniosków upływa 9 sierpnia br.
Minimalna wartość dofinansowania to 1 mln zł. Projekty mogą liczyć na wsparcie w wysokości 85 proc. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na styczeń 2024 r.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top