Środki na wsparcie cyberbezpieczeństwa

Do końca września samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie działań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Do gmin, powiatów i województw trafi prawie 1,9 mld złotych, z czego 1,5 mld zł będzie pochodzić ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Pieniądze z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” można będzie wykorzystać, realizując następujące inwestycje:

  • Opracowanie, wdrożenie i certyfikację procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  • Specjalistyczne szkolenia;
  • Zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa

Wnioski można składać od 19 lipca do 30 września br.

Każdy samorząd może dostać od 200 tys. do 850 tys. zł. Wysokość dofinansowania oraz udział wkładu własnego są uzależnione od liczby mieszkańców i zamożności jednostki, czyli tzw. wskaźnika podatkowego odpowiedniego dla gmin, powiatów i województw.

Do zapewnienia wkładu własnego, którego łączna wysokość dla całego projektu stanowi zaledwie ok. 4 proc., będą zobowiązane tylko najzamożniejsze samorządy. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, taki sposób dysponowania środkami pozwoli na wyrównanie szans mniej zamożnym samorządom.

Samorządy będą mogły rozliczyć w ramach projektu działania zrealizowane od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r.

źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/smart-city/blisko-2-mld-zl-dla-samorzadow-na-wsparcie-cyberbezpieczenstwa-rusza-nowy-projekt,476714.html

Scroll to Top