Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II. Region przyjazny środowisku. Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatuTyp projektu: Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa.Numer naboru: FEPD.02.07-IZ.00-001/23.

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będzie objęte:

  • Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa.

Kto może składać wnioski?

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  • Partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.

W przypadku jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) o wparcie w ich imieniu powinna ubiegać się być właściwa Jednostka Samorządu Terytorialnego. 

Nabór wniosków trwa do 09.08.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top