Sejm uchwalił nowelizację budżetu na 2023 r.

W piątek Sejm uchwalił nowelizację budżetu na 2023 r. Podnosi ona wydatki budżetu do 693,4 mld zł, obniża dochody do 601,4 mld zł, a deficyt ustala na maksymalnie 92 mld zł. Sejm znowelizował także ustawę okołobudżetową, w której zapisano m.in. zasady podziału kwoty przeszło 14 mld zł, jaka ma trafić do samorządów.

Posłowie w trakcie głosowania przyjęli poprawki do ustawy. Sejm zgodził się na wpłatę z budżetu na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej kwoty przeszło 650 mln zł z przeznaczeniem na realizacje jego zadań. Kwota pochodzi ze środków, które miały być przeznaczone na program budowy przyszkolnych hal sportowych „Olimpia” a którego do końca tego roku nie zostaną wykorzystane. Sejm poparł także powiększenie rezerwy ogólnej o 250 mln zł oraz na przekazanie 100 mln zł na realizację zadań własnych samorządów.

Zwiększeniu ulegają także niektóre kategorie wydatków. Wśród nich jest przekazanie samorządom w bieżącym roku dodatkowych dochodów w wysokości ponad 14 mld zł. Mają one stanowić uzupełnienie subwencji ogólnej. W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej uwzględnione zostały środki na wypłatę w 2023 r. nagrody specjalnej dla nauczycieli oraz wyższe środki w związku z planowanym ustaleniem od dnia 1 lipca 2023 r. wyższej kwoty bazowej służącej ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach zmian w budżecie przekazane zostaną dodatkowe środki z możliwością ich przeznaczenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 roku (dodatkowe środki będą również skierowane dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy rządowe) oraz o odmrożeniu od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne dwa lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top