Obniżenie ceny energii dla samorządów

Obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej – zakłada projekt, nad którym pracuje resort klimatu.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw.

Jak wskazano, celem regulacji “jest dalsze minimalizowanie podwyżek cen energii dla najbardziej wrażliwych odbiorców, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności i możliwości regulowania zobowiązań, zapewnienie ciągłości dostaw energii. Istnieje konieczność utrzymania rozwiązań osłonowych obowiązujących od 2022 r.” 

Regulacja przewiduje modyfikację przepisów ustanawiających mrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych oraz stosowanie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej. 

Projekt ma jeszcze w III kwartale trafić pod obrady Rady Ministrów.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top