Program Maluch+

Rusza nabór ciągły do programu Maluch+, wnioski do końca 2025 r.

Celem Programu jest poprawa jakości instytucjonalnej opieki nad  dziećmi do lat 3, która przyczyni się do wzrostu dostępności miejsc opieki na  terytorium całego kraju, a także pozwoli rodzicom łączyć pracę zawodową z  wychowaniem  najmłodszych dzieci.

W ramach naboru dokonywany będzie podział środków między jednostkami samorządu terytorialnego a innymi podmiotami. Środki kierowane będą przede wszystkim do gmin, na terenie których nie funkcjonują żadne instytucje opieki.

Wnioski można składać do końca 2025 r. lub do momentu wyczerpania środków lub osiągnięcia wskaźników.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Scroll to Top