Gospodarka o obiegu zamkniętym

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór nr FELD.02.13-IZ.00-001/23 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

 • inwestycje w zakresie selektywnego zbierania (w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia), instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów;
 • inwestycje mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub promujące ponowne użycie;
 • wsparcie GOZ w przedsiębiorstwach;
 • edukacja lub doradztwo w zakresie GOZ, przygotowanie dokumentów planistycznych dotyczących GOZ.

Grupą docelową projektów są inne osoby i podmioty korzystające z rezultatów projektu oraz mieszkańcy regionu korzystający z rezultatów projektu.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są:

 • duże przedsiębiorstwa,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • MŚP,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami,
 • uczelnie,
 • wspólnoty,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • TBS.

Nabór wniosków trwa do 11.08.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top