Rusza nabór wniosków w programie “Podróże z klasą”

19 czerwca ruszył nabór wniosków w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej na sfinansowanie wycieczek szkolnych “Podróże z klasą”. Na realizację programu przeznaczono w tym roku 60 mln zł. Program “Podróże z klasą” skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest przede wszystkim zachęcenie młodzieży do udziału w kulturze.

W ramach “Podróży z klasą” dofinansowaniu w 100 proc. podlegają wycieczki trwające od 2 do 5 dni. W ramach dwudniowej wycieczki uczniowie muszą odwiedzić przynajmniej dwie instytucji kultury.

Wycieczka dwudniowa może zostać sfinansowana do 20 tys. zł, trzydniowa – do 30 tys. zł, czterodniowa – do 40 tys. zł, pięciodniowa – do 50 tys. zł.

W wycieczce musi wziąć co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym: koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Jeżeli kwota dotacji pokrywa całkowicie koszty wycieczki, o których mowa wyżej, nie jest wymagany wkład własny, przy czym koszt prowizji podmiotu zewnętrznego organizującego wycieczkę (np. biura turystycznego) może być sfinansowany wyłącznie ze środków własnych wnioskodawcy.

Nabór wniosków rusza 19 czerwca 2024 r. o godz. 10.00. i będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych. Decyduje data złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Formularz elektroniczny składa organ prowadzący. Na finansowanie programu w 2024 r. przewidziana jest łączna kwota 60 mln zł.

Na wycieczki uczniowie pojadą w nowym roku szkolnym 2024/2025, od września do grudnia.

źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/60-mln-zl-na-szkolne-wycieczki-ruszyl-nowy-program,551736.html

Scroll to Top