Rusza nabór w programie „Aktywni +”

Od 13 maja rozpoczyna się nabór wniosków w programie „Aktywni+”. O środki na aktywizację osób starszych mogą ubiegać się m.in. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o naborze ofert w Programie Wieloletnim na rzecz Osób Starszych  „Aktywni +”. Tegoroczny budżet programu wynosi 40 mln zł, z czego 38 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, natomiast 2 mln zł na pomoc techniczną.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości od 25 tys. do 250 tys. zł. Muszą też zapewnić 10 proc. wkładu własnego.

Zgodnie z regulaminem dofinansowanie udzielane będzie w czterech obszarach działalności: aktywność społeczna osób starszych, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe oraz przygotowanie do starości m.in. poprzez wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. 

Wnioski należy składać od 13 maja do 3 czerwca za pośrednictwem generatora wniosków

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/rusza-nabor-w-programie-aktywni-do-podzialu-prawie-40-mln-zl-regulamin

Scroll to Top