Rusza konkurs „Ekspert Zamówień Publicznych”

Zamawiający szczebla centralnego oraz lokalnego, a także zamawiający sektorowi stosujący kryteria społeczne i środowiskowe, wspierający MŚP lub podnoszący poziom swoich kompetencji mogą zostać nagrodzeni za swoje zamówienia. Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych rozpoczęło nabór wniosków konkursowych w konkursie „Ekspert Zamówień Publicznych”. Na zwycięzców czekają nagrody ministra rozwoju i technologii – udział w wyjeździe szkoleniowym oraz 20 tys. zł do wykorzystania na podniesienie kwalifikacji.

Celem konkursu jest promocja praktycznych aspektów realizacji Polityki zakupowej państwa oraz zachęcenie zamawiających do stosowania kryteriów społecznych i środowiskowych jak też podnoszenia swoich kwalifikacji w obszarze udzielania zamówień publicznych. Nagrodzeni zostaną zamawiający i zespoły, które najlepiej przygotowały i przeprowadziły postępowanie o udzielenie zamówienia (ogłoszone i rozstrzygnięte) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Formuła konkursu pozwala na zgłaszanie zamówień udzielanych zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym. W tegorocznej edycji konkursu mogą wziąć udział także zamawiający sektorowi.

Na najlepszych czekają nagrody ministra rozwoju i technologii. Zwycięskie zespoły projektowe w kategoriach Zamawiający i Zespół Zakupowy (zwycięzca każdej podkategorii zostanie nagrodzony) wezmą udział w prestiżowym wyjeździe warsztatowym – z udziałem najlepszych ekspertów – poświęconym zagadnieniom zamówień publicznych oraz poszerzaniu kompetencji miękkich. W kategorii specjalnej nagrodą będzie 20 tys. zł do wykorzystania na opłacenie kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych związanych z tematyką konkursu i poszerzania kompetencji miękkich.

Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są do 5 sierpnia 2024 r. 

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/materialy-partnerskie-i-promocyjne/profesjonalni-zamawiajacy-moga-zdobyc-cenne-nagrody

Scroll to Top