Nowe zasady kontroli w pomocy społecznej

21 czerwca weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych.

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Nowe przepisy umożliwiają w ramach kontroli kompleksowej sprawdzenie zrealizowania zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzedniej kontroli kompleksowej, problemowej lub doraźnej. Do tej pory możliwe było tylko odniesienie się do zaleceń pokontrolnych po poprzedniej kontroli kompleksowej.

Znowelizowane rozporządzenie wprowadza również możliwość przeprowadzenia kontroli problemowej w siedzibie kontrolującego, na podstawie dokumentów udostępnionych przez jednostkę podlegającą kontroli.

W rozporządzeniu doprecyzowano też obowiązki kierownika jednostki podlegającej kontroli. Zgodnie z nowymi przepisami kierownik placówki powinien zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli i w miarę możliwości oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem.

Nowe przepisy wchodzą w życie 21 czerwca. Natomiast do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top