Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT 

Nabór Nr FEKP.01.08-IZ.00-097/24 w ramach Działania 1.8 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza2021-2027.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące wsparcia infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, inkubatory przedsiębiorczości, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs), w tym powstawania platform współpracy oraz rozwoju ośrodków wspierających przedsiębiorczość.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:  

1) jednostki samorządu terytorialnego,
2) jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
3) instytucje otoczenia biznesu.

Nabór wniosków trwa od 20.02.2024r do 19.08.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top